T.M.TEAM

מחסן לוגיסטי Goodyear

פרויקט בניה מרהיב של מחסן לוגיסטי לחברת GOODYEAR. הפרויקט נועד לשדרג את תשתיות האחסון והלוגיסטיקה של החברה ולשפר את יכולת הספק והשירות שלה.

המחסן החדש יוקם במיקום אסטרטגי המאפשר גישה נוחה ויעילה למסלולי התחבורה המרכזיים. בניה זו כוללת את התכנון והבניה של מבנה יחיד ופונקציונלי המתאים לצרכי האחסון והתפעול הלוגיסטיים של החברה.

במהלך הבניה, יושם דגש על איכות הבנייה והשימור על התקנים התעשייתיים הגבוהים ביותר. צוות הניהול והפיקוח בראשותם של גורמי ההנדסה המובילים ישימו דגש על בקרה מקפידה, ניהול זמנים ומשאבים והבטחת התקן האיכותי.

פרויקט זה יהיה בשיתוף עם צוותים מומחים בתחום הלוגיסטיקה והתכנון התעשייתי. התוצאה הסופית תהווה מחסן מתקדם ומודרני המתאים לצרכים המשתנים של התעשייה והמגזר הלוגיסטי.

אנו מתרגשים להיות חלק מפרויקט זה המבטיח לשדרג את יכולות האחסון והלוגיסטיקה של חברת GOODYEAR ולספק מערך תשתיות מתקדם ויעיל.

דברו עם צוות המומחים שלנו