T.M.TEAM

חניון ציפורי

בפרויקט זה אנו מנהלים את בנייתו של מרכז עסקי חדש עבור יזם גדול בצפון הארץ, בתקציב של כ- 100 מיליון שקלים. זהו פרויקט רחב היקף המנוהל בשני שלבים; בניית חניון עלי, קומת מסחר וגרעיני מבנה לארבעה מגדלים עתידיים.

לטובת הפרויקט, יצרנו שילוב מיטבי בין תכנון הנדסי מתקדם, טכנולוגיה חדשנית, תכנון קפדני וניהול לוגיסטי מדויק. בנוסף גיבשנו תשתית אופטימלית להבטחת המעבר החלק ביניהם, לאורך כל שלבי העבודה. 

תחילה ניגשנו להקמת החניון: ביצענו את עבודות החפירה והתקנתן של מערכות הבטיחות, האוורור והתאורה. לאחר מכן המשכנו למלאכת התכנון המורכבת של יסודות המגדלים, שנדרשים לתמוך היטב בעומסים הכבדים מעל מבנה החניון. 

עבודתנו המבוצעת מול חברת הניהול פיקוח אי. שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ, מתרחשת לכל אורכה ברף הבטיחות והאיכות הגבוהים ביותר. הפרויקט שחובק בתוכו מומחיות עמוקה ויסודית במגוון תחומים, חותר מצידנו למצוינות בתכנון ויישום שלבי העבודה השונים וכן בביצוע עבודת השטח מול שלל גורמים ומערכות. 

השלמת הבנייה בתום 30 חודשים, תביא להקמת מתחם עסקי חדשני ומוביל שיקדם את הפריפריה בישראל במגוון תחומים.

דברו עם צוות המומחים שלנו