T.M.TEAM

ת.מ הנדסה – תיאור פרויקט חיפה כימיקלים

קבוצת חיפה כימיקלים בשיתוף עם חברת SAIPEM הבינלאומית, חברה אלינו בחודש אוקטובר 2022 לפרויקט לאומי יוצא דופן במישור רותם דימונה, הכולל תכנון והקמת מפעל טכנולוגי ייחודי מסוגו בעולם לייצור ואחסנת אמוניה בסביבה ייעודית.

חברתנו נושאת על כתפיה באחריות הבנייה המלאה, המאופיינת בתתי שלבים רבים ומגוון עבודות שונות – כולן נדרשות לעמידה בלוחות זמנים צפופים ורף בטיחות וביצוע בסטנדרטים אירופאיים.

התחלנו בהקמת תעלות לניקוי שפכים, עבודות בטון ויציקת מרצפות מיוחדות שיבססו את משטחי המשאבות. לאחר מכן ייצרנו והרכבנו את קונסטרוקציית הפלדה המאופיינת מאלמנטים בגדלים שונים ובעלת מפרט שהוכשר לעמידה ברעידות אדמה. בהמשך הקמנו צנרת כימית תהליכית ממספר סוגים (נירוסטה, פלדה, נחושת ועוד) ובנינו את קירות מיכל האמוניה. עבודות אלו בוצעו תחת בקרת איכות קפדנית מול חברת ניהול ופיקוח מטעם מזמין העבודה: חברת "אדיר פרויקטים".

הפרויקט מאופיין גם ביעדים כלכליים בהיקף של כ-100 מיליון שקלים ובתוך מסגרת ביצוע של 24 חודשים שצפויה להגיע לסיומה במאי 2024.

עם השלמת הפרויקט ועמידה בלתי מתפשרת באתגרים וביעדים המאפיינים אותו, יהפוך המפעל למקור חדשני לייצור אמוניה, בטכנולוגיה פורצת דרך בארץ ובעולם.  

דברו עם צוות המומחים שלנו