T.M.TEAM

אודותינו

חברת ת.מ. הנדסה הוקמה בשנת 1998 ומשתייכת לתומר פינטו. החברה מפעילה צוות מנהלי מהנדסים עם כ-50 עובדים, וגם צוות ביצוע אורגני עם כ-80 עובדים. זאת מאפשרת לה בגמישות וביכולת גבוהה בתחומים השונים של פעילותה.

החברה מחזיקה בתוקף סיווג ג'5 לביצוע עבודות בניה ופיתוח, וגם בתו תקן ISO 9001. מאזור הבטיחות, במהלך החמש שנים האחרונות, החברה משתמשת במדד ה-OSHA Recordable Rate האמריקאי, והתוצאה שלה במדד זה היא 0.083. יחד עם זאת, החברה דואגת לבטיחות בכל היבטיה. לדוגמה, בשנת 2023, במשך 1,041,310 שעות עבודה, לא היו נפגעי בטיחות בחברה. צוות ההנהגה מחויב לעמוד בתקני הבטיחות המחמירים ביותר, וצוות הבטיחות בחברה יודע ונוסח בניהול הפרויקטים בכל שלבי העבודה. בנוסף, אין תביעות נגד החברה.

ת.מ. הנדסה מתרגמת את הניסיון והמקצועיות שלה לרקורד פעילות של 22 שנה, בהן אין רבבים ותביעות משפטיות. היא מתנהלת באמינות ויושר כלפי לקוחותיה, עובדיה וקבלני המשנה מטעמה. כל פרויקט שהיא מבצעת מושלם במועד ועל פי לוח זמנים שנקבע מראש.

בטיחות לפני הכל

חברת ת.מ. הנדסה היא בעלת בעלת תו תקן 9001 ISO. החברה בעלת סיווג ג'5 ואנו מתגאים בשמירה על הבטיחות בכל פרויקט שאנו מבצעים בחמש שנים האחרונות החברה מחזיקה בתוצאה של 0.083 במדד ה- OSHA

מצוינות בביצוע

ביכולתנו לבצע פרויקטים בינלאומיים וכלל ארציים במורכבות גבוהה. תוך שמירה על איכות הביצוע בכל שלב הפרויקט. אנו מתגאים ברקורד מושלם ללא תביעות משפטיות. עמידה בזמנים היא אחת מאבני היסוד של החברה.

שירות

בכל פרויקט אנו יוצאים למסע משותף עם הלקוחות שלנו וכך גם העובדים וקבלני המשנה מטעמנו. אנו עובדים בשקיפות מלאה ביושרה ואמינות מרגע קבלת הפרויקט. חברתנו מתמחה באיתור וגיוס הצוות המוסמך והטוב ביותר לביצוע כל המשימות על מנת להוביל ולסיים כל פרויקט בהצלחה.

הלקוחות שלנו